További szolgáltatásaink érdeklik? Vissza a NovaHR Nyitóoldalra
Jelentkezem a képzésre

A képzés során a résztvevők megismerik mit értünk és mit nem értünk vezetői hitelesség alatt, melyek azok a fontos területek, amelyek kihatnak a hitelességre és hogyan lehet ezeket jól egyensúlyban tartani. A résztvevők tudatosítják a saját kihívásaikat, erősségüket és fejlesztendő területeiket. Jobban megértik vezetői és egyéni működésüket, a döntéseik hátterét.

A képzés célja: Az önismeret elmélyítése, a vezetői szerep tudatosítása és a vezetői készségek továbbfejlesztése

A fejlesztés célcsoportja: vezetők, csoportvezetők

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a résztvevő elmélyíti önismeretét és elsajátítja, hogyan tud hatékonyan együttműködni különböző személyiségtípusokkal
 • a résztvevő megismeri a vezetési szerepeket, stílusokat
 • a résztvevő megismeri az eredményes és hatékony delegálás folyamatát
 • a résztvevő megismeri a változáskezelés szakaszait és az ellenállások kezelését
 • a résztvevő elsajátítja az asszertív kommunikációs technikákat
 • a résztvevő megismeri napi szintű munkahelyi kihívásokkal való hatékony megküzdés főbb módjait
 • a résztvevő hatékonyan térképezi fel a döntési helyzeteket és hozza meg a döntéseket

A Vezetőképzés 6 modulból áll, az alkalmak kéthetente péntekenként jelenléti képzés formájában valósulnak meg.

Képzési időpontok: 2023. október 13-tól kéthetente péntekenként (utolsó alkalom: 2023. december 15.)

Időtartam: 9:00-16:00

(Az időpontváltozás jogát fenntartjuk! A képzés csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.)

Tematika:

 1. Vezetői hitelesség, önismeret
 2. Időgazdálkodás
 3. Változásmenedzsment
 4. Asszertív és együttműködő kommunikáció
 5. Konfliktuskezelés és együttműködés
 6. Stresszkezelés és reziliencia

1. Vezetői hitelesség, önismeret

A modul során a résztvevők megismerik mit értünk és mit nem értünk vezetői hitelesség alatt, mi az a három fontos terület, amely kihat a hitelességre és hogyan lehet ezeket jól egyensúlyban tartani. A résztvevők tudatosítják a saját kihívásaikat, erősségüket és fejlesztendő területeiket. Jobban megértik működésüket, a döntéseik hátterét.

 • A vezetői hitelesség három területe és azok egyensúlyban tartása
 • Vezetői önismeret, vezetői életút 5 szintje
 • Vezetői stílusok és típusok
 • Személyiségtípusok és azok motivációi, álmai és félelmei
 • Szervezeti kultúra és vezetői hitelesség
 • Egyéni fejlődési célok választása

2. Időgazdálkodás

 • Nyitás, keretezés (Időgazdálkodás => Életszervezés => Önismeret)
 • World Café beszélgetések a produktivitás és stresszmentes hatékonyság témakörében
 • Személyes kérdések és fejlesztendők, fejlődési célkitűzés megfogalmazása
 • Időgazdálkodás sajátélmény (demó feladat időre)
 • Filmjelenet: különböző megközelítései az idő- és feladatmenedzsmentnek
 • Időgazdálkodás sajátélmény: „Tigris Motorművek” gyakorlat
 • Az idő-, feladattervezés és priorizálás legjobb technikái avagy Eisenhower és a Monkey business illusion
 • Időrablók nyomában
 • A halogatás pszichológiája és jó megoldások
 • Multitasking és összpontosítás – sajátélmény és jó megoldások
 • GTD elvek a hatékonyságban

3. Változásmenedzsment

A modul során a résztvevők megismerik a változáskezelés „kemény” és „puha” oldalát, ezek hogyan erősítik egymást, hogyan állnak kölcsönhatással egymással és valamelyik hiánya hogyan akadályozza a sikeres változást a szervezetben.  A résztvevők megismerik a változásvezetési képességet a szervezetben és ez hogyan fejleszthető. Megértik, mi okozhatja a változással szembeni ellenállásokat és azokat hogyan lehet átfordítani együttműködéssé. Képessé válnak magabiztosabban változásokat kezdeményezni és változásokat kezelni. Felismerik a saját változáskezelési erősségeiket, lehetőségeiket és fejlesztendő területeket.

 • A változáskezelés, a változás természete és folyamata
 • A változásvezetési képesség a szervezetben és a változás driverjei
 • A változáskezelés „kemény” oldala – célok, struktúra, folyamatok, módszertanok és rendszerek – gyakorlati példák bemutatása
 • A változáskezelés „puha” – szervezeti kultúra, emberek – gyakorlati példák bemutatása
 • Az ellenállások kezelése, befolyásolás, konfliktuskezelés
 • A változáskezelés szakaszai a diagnózistól a változás értékeléséig és azokat támogató kommunikáció
 • Egyéni fejlődési célok választása

4. Asszertív és együttműködő kommunikáció

A vezetői munkához hozzátartozik az emberek befolyásolása, irányítása, ezért egy sikeres szervezet esetében fontos, hogy mindezt hatékonyan, a lehető legkisebb feszültséggel tegye egy vezető. Az igények, meggyőződések és vélemények különbözősége, eltérése kellemetlen helyzeteket, esetleg nyílt konfliktusokat is eredményezhet. A helyzetek helyes vagy helytelen kezelése befolyással lesz a vezető sikerére – és ezáltal a szervezet sikerére is. Az asszertív kommunikáció abban segít, hogy képessé váljanak a vezetők a magabiztos fellépésre, melynek során megfelelően tudják érteni és alkalmazni az asszertív kommunikáció elemeit, kifejezni pozitív és negatív érzéseiket egyaránt, valamint elmondani véleményüket, képviselni érdekeiket.

 • A viselkedés szerepe a kommunikációban
 • Kommunikációs magatartásformák
 • Asszertív közlés alapja: az én-üzenetek
 • Asszertív technikák és azok készségszintű használata
 • A felnőtt-felnőtt kommunikáció és az értő figyelem
 • Nehéz emberek kezelése asszertív technikákkal
 • Konfliktuskezelés asszertív módon

5. Konfliktuskezelés és együttműködés

Ez a modul rámutat hogyan támogatja a konstruktív konfliktuskezelés a szervezeti bizalomépítést, az együttműködést, a hatékonyság növelését és a „feedback” szervezeti kultúra erősítését. A résztvevők felismerik milyen típusú konfliktusok lelhetők fel a szervezetükben, azokat hogyan lehet hatékonyan kezelni. A konfliktusok feltérképezése és forrásainak megértése mellett a résztvevők elsajátítják a sok gyakorlaton keresztül a jól bevált konfliktuskezelési technikákat. Tudatosítják erősségeiket és fejlesztendő területeiket.

 • Konfliktus és a teljesítmény
 • Konfliktustípusok a szervezetben, forrásai és konstruktív kezelése
 • Konfliktus lefolyása, kiterjedésének foka, melyik fázisban hogyan lehet kezelni
 • Jól bevált konfliktuskezelési technikák a gyakorlatban
 • Vezetői konfliktuskezelés és bizalomépítés a gyakorlatban
 • A „feedback” szervezeti kultúra kialakítása
 • Egyéni fejlődési célok választása

6. Stresszkezelés és reziliencia

A modul keretében a résztvevők megismerhetik, a napi szintű, munkahelyi kihívásokkal való hatékony megküzdés főbb módjait és technikáit (pl. stressz-coping egyensúlyi érték mérése, reziliencia-erősítés, fejlődésorientált gondolkozás, multitasking környezet hatékony menedzselése, regenerációs technikák, létezik-e work–life balance, hatékony munkaszervezés stb.).

A modul szakmai tartalma sportpszichológiai fejlesztő technikákra, a growth mindset teóriára, a Google Leadership Institute (SIYLI) és az Oxford Mindfulness Center mindfulness és neuroscience módszertanaira, autogén tréning relaxációs technikákra, valamint kognitív-, sématerápiás és pozitív pszichológiai fejlesztő módszerekre és ún. biohacking technikákra épül.

 • Milyen eszközökkel tudatosíthatók és mérhetők a napi szinten ránk ható kihívások?
 • Mi a reziliencia és hogyan mérhető?
 • Hogyan kaphatunk képet aktuális energiaszintünkről (stressz, regeneráció, megküzdési képesség)
 • Önismeret: önkorlátozó sémáink a napi szintű stressz hátterében
 • A munkahelyi kihívásokkal való hatékony megküzdés praktikus technikái (tippek-trükkök, best practise-ek, pl. relaxáció, mindfulness, kognitív technikák, pozitív pszichológiai eszközök)
 • Különbségek a rögzült- és fejlődésorientált gondolkozásban, a kihívások és kudarcok kezelése kapcsán
 • Hatékony regenerációs technikák (edzettség, a jó alvás titkai, relaxáció)
 • Hatékony munkaszervezés és a figyelemirányítás home office-ban mint a napi szintű kihívásokkal való megküzdés alapjai (GTD, összpontosított multitasking, priorizálás, időzített csúcsteljesítmény)

Helyszín:

Budapest, Haller Gardens

Időpont:

2023.10.13. 09:00-16:00
EARLY BIRD AKCIÓ
Helyszíni részvétel - Teljes képzés: 269 000 Ft+Áfa
Egy modul díja: 69 000 Ft+Áfa

Jelentkezem a képzésre

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségből és a Felnőttképzési Törvény módosításából kifolyólag az alábbi adatokat legyen szíves megadni:

KÉPZÉS
SZEMÉLYES ADATOK
Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a születési nevét.
Kérem, adja meg titulusát.
Kérem, adja meg édesanyja nevét.
Kérem, adja meg a születési országát.
Kérem, adja meg születési helyét.
Kérem, adja meg születési dátumát.
Kérem, adja meg oktatási azonosítóját. (11 szám karakter)
ELÉRHETŐSÉGEK
Kérem, adja meg az országát.
Kérem, adja meg az irányítószámát.
Kérem, adja meg a települését.
Kérem, adja meg az utca, házszámát.
Kérem, adja meg az e-mail címét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
Kérem, adja meg, hogy külföldi résztvevő-e.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI
Kérem, adja meg a költségviselő nevét.
Kérem, adja meg a költségviselő adószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely országát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely irányítószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő települését.
Kérem, adja meg a költségviselő utca, házszámát.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Jelentkezem a képzésre