További szolgáltatásaink érdeklik? Vissza a NovaHR Nyitóoldalra
ÉRDEKLŐDÖM!

A képzés során a résztvevők megismerik mit értünk és mit nem értünk vezetői hitelesség alatt, melyek azok a fontos területek, amelyek kihatnak a hitelességre és hogyan lehet ezeket jól egyensúlyban tartani. A résztvevők tudatosítják a saját kihívásaikat, erősségüket és fejlesztendő területeiket. Jobban megértik vezetői és egyéni működésüket, a döntéseik hátterét.

A képzés célja: Az önismeret elmélyítése, a vezetői szerep tudatosítása és a vezetői készségek továbbfejlesztése

A fejlesztés célcsoportja: vezetők, csoportvezetők

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a résztvevő elmélyíti önismeretét és elsajátítja, hogyan tud hatékonyan együttműködni különböző személyiségtípusokkal
 • a résztvevő megismeri a vezetési szerepeket, stílusokat
 • a résztvevő megismeri az eredményes és hatékony delegálás folyamatát
 • a résztvevő megismeri a változáskezelés szakaszait és az ellenállások kezelését
 • a résztvevő elsajátítja az asszertív kommunikációs technikákat
 • a résztvevő megismeri napi szintű munkahelyi kihívásokkal való hatékony megküzdés főbb módjait
 • a résztvevő hatékonyan térképezi fel a döntési helyzeteket és hozza meg a döntéseket

A Vezetőképzés 6 modulból áll, az alkalmak kéthetente péntekenként jelenléti képzés formájában valósulnak meg.

Képzési időpontok: 2024 január 26-tól kéthetente péntekenként (utolsó alkalom: 2024. április 5.)

Időtartam: 9:00-16:00

(Az időpontváltozás jogát fenntartjuk! A képzés csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.)

Tematika:

 1. Vezetői hitelesség, önismeret
 2. Időgazdálkodás
 3. Változásmenedzsment
 4. Asszertív és együttműködő kommunikáció
 5. Konfliktuskezelés és együttműködés
 6. Stresszkezelés és reziliencia

1. Vezetői hitelesség, önismeret

A modul során a résztvevők megismerik mit értünk és mit nem értünk vezetői hitelesség alatt, mi az a három fontos terület, amely kihat a hitelességre és hogyan lehet ezeket jól egyensúlyban tartani. A résztvevők tudatosítják a saját kihívásaikat, erősségüket és fejlesztendő területeiket. Jobban megértik működésüket, a döntéseik hátterét.

 • A vezetői hitelesség három területe és azok egyensúlyban tartása
 • Vezetői önismeret, vezetői életút 5 szintje
 • Vezetői stílusok és típusok
 • Személyiségtípusok és azok motivációi, álmai és félelmei
 • Szervezeti kultúra és vezetői hitelesség
 • Egyéni fejlődési célok választása

2. Időgazdálkodás

 • Nyitás, keretezés (Időgazdálkodás => Életszervezés => Önismeret)
 • World Café beszélgetések a produktivitás és stresszmentes hatékonyság témakörében
 • Személyes kérdések és fejlesztendők, fejlődési célkitűzés megfogalmazása
 • Időgazdálkodás sajátélmény (demó feladat időre)
 • Filmjelenet: különböző megközelítései az idő- és feladatmenedzsmentnek
 • Időgazdálkodás sajátélmény: „Tigris Motorművek” gyakorlat
 • Az idő-, feladattervezés és priorizálás legjobb technikái avagy Eisenhower és a Monkey business illusion
 • Időrablók nyomában
 • A halogatás pszichológiája és jó megoldások
 • Multitasking és összpontosítás – sajátélmény és jó megoldások
 • GTD elvek a hatékonyságban

3. Változásmenedzsment

A modul során a résztvevők megismerik a változáskezelés „kemény” és „puha” oldalát, ezek hogyan erősítik egymást, hogyan állnak kölcsönhatással egymással és valamelyik hiánya hogyan akadályozza a sikeres változást a szervezetben.  A résztvevők megismerik a változásvezetési képességet a szervezetben és ez hogyan fejleszthető. Megértik, mi okozhatja a változással szembeni ellenállásokat és azokat hogyan lehet átfordítani együttműködéssé. Képessé válnak magabiztosabban változásokat kezdeményezni és változásokat kezelni. Felismerik a saját változáskezelési erősségeiket, lehetőségeiket és fejlesztendő területeket.

 • A változáskezelés, a változás természete és folyamata
 • A változásvezetési képesség a szervezetben és a változás driverjei
 • A változáskezelés „kemény” oldala – célok, struktúra, folyamatok, módszertanok és rendszerek – gyakorlati példák bemutatása
 • A változáskezelés „puha” – szervezeti kultúra, emberek – gyakorlati példák bemutatása
 • Az ellenállások kezelése, befolyásolás, konfliktuskezelés
 • A változáskezelés szakaszai a diagnózistól a változás értékeléséig és azokat támogató kommunikáció
 • Egyéni fejlődési célok választása

4. Asszertív és együttműködő kommunikáció

A vezetői munkához hozzátartozik az emberek befolyásolása, irányítása, ezért egy sikeres szervezet esetében fontos, hogy mindezt hatékonyan, a lehető legkisebb feszültséggel tegye egy vezető. Az igények, meggyőződések és vélemények különbözősége, eltérése kellemetlen helyzeteket, esetleg nyílt konfliktusokat is eredményezhet. A helyzetek helyes vagy helytelen kezelése befolyással lesz a vezető sikerére – és ezáltal a szervezet sikerére is. Az asszertív kommunikáció abban segít, hogy képessé váljanak a vezetők a magabiztos fellépésre, melynek során megfelelően tudják érteni és alkalmazni az asszertív kommunikáció elemeit, kifejezni pozitív és negatív érzéseiket egyaránt, valamint elmondani véleményüket, képviselni érdekeiket.

 • A viselkedés szerepe a kommunikációban
 • Kommunikációs magatartásformák
 • Asszertív közlés alapja: az én-üzenetek
 • Asszertív technikák és azok készségszintű használata
 • A felnőtt-felnőtt kommunikáció és az értő figyelem
 • Nehéz emberek kezelése asszertív technikákkal
 • Konfliktuskezelés asszertív módon

5. Konfliktuskezelés és együttműködés

Ez a modul rámutat hogyan támogatja a konstruktív konfliktuskezelés a szervezeti bizalomépítést, az együttműködést, a hatékonyság növelését és a „feedback” szervezeti kultúra erősítését. A résztvevők felismerik milyen típusú konfliktusok lelhetők fel a szervezetükben, azokat hogyan lehet hatékonyan kezelni. A konfliktusok feltérképezése és forrásainak megértése mellett a résztvevők elsajátítják a sok gyakorlaton keresztül a jól bevált konfliktuskezelési technikákat. Tudatosítják erősségeiket és fejlesztendő területeiket.

 • Konfliktus és a teljesítmény
 • Konfliktustípusok a szervezetben, forrásai és konstruktív kezelése
 • Konfliktus lefolyása, kiterjedésének foka, melyik fázisban hogyan lehet kezelni
 • Jól bevált konfliktuskezelési technikák a gyakorlatban
 • Vezetői konfliktuskezelés és bizalomépítés a gyakorlatban
 • A „feedback” szervezeti kultúra kialakítása
 • Egyéni fejlődési célok választása

6. Stresszkezelés és reziliencia

A modul keretében a résztvevők megismerhetik, a napi szintű, munkahelyi kihívásokkal való hatékony megküzdés főbb módjait és technikáit (pl. stressz-coping egyensúlyi érték mérése, reziliencia-erősítés, fejlődésorientált gondolkozás, multitasking környezet hatékony menedzselése, regenerációs technikák, létezik-e work–life balance, hatékony munkaszervezés stb.).

A modul szakmai tartalma sportpszichológiai fejlesztő technikákra, a growth mindset teóriára, a Google Leadership Institute (SIYLI) és az Oxford Mindfulness Center mindfulness és neuroscience módszertanaira, autogén tréning relaxációs technikákra, valamint kognitív-, sématerápiás és pozitív pszichológiai fejlesztő módszerekre és ún. biohacking technikákra épül.

 • Milyen eszközökkel tudatosíthatók és mérhetők a napi szinten ránk ható kihívások?
 • Mi a reziliencia és hogyan mérhető?
 • Hogyan kaphatunk képet aktuális energiaszintünkről (stressz, regeneráció, megküzdési képesség)
 • Önismeret: önkorlátozó sémáink a napi szintű stressz hátterében
 • A munkahelyi kihívásokkal való hatékony megküzdés praktikus technikái (tippek-trükkök, best practise-ek, pl. relaxáció, mindfulness, kognitív technikák, pozitív pszichológiai eszközök)
 • Különbségek a rögzült- és fejlődésorientált gondolkozásban, a kihívások és kudarcok kezelése kapcsán
 • Hatékony regenerációs technikák (edzettség, a jó alvás titkai, relaxáció)
 • Hatékony munkaszervezés és a figyelemirányítás home office-ban mint a napi szintű kihívásokkal való megküzdés alapjai (GTD, összpontosított multitasking, priorizálás, időzített csúcsteljesítmény)

Érdeklődés

ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK MEGADÁSA

Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg az email címét.
Kérem, adja meg az email címét.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
ÉRDEKLŐDÖM!