További szolgáltatásaink érdeklik? Vissza a NovaHR Nyitóoldalra
Jelentkezem a képzésre

Iratminták, szabályzatok is bemutatásra kerülnek a képzésen!

A munkáltatói visszaélés bejelentési rendszer nem új jogintézmény hazánkban, az 2014. január 1. óta a magyar jogrendszer része. Változást az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelvének (2019. október 23) magyar jogba történő ültetése hoz, mely közjogi és magánjogi jogalanyokat egyaránt érinthet.

Az irányelv a legalább 50, de legfeljebb 249 fő munkavállalót foglalkoztató, magánszektorban működő jogalanyok és a közszektorban működő valamennyi jogalanyra, ideértve az ilyen jogalanyok tulajdonában vagy irányítása alatt álló valamennyi szervezet részére kötelező jelleggel írja elő a belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását és működtetését.

A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése munkajogi és adatvédelmi szempontok foglalkoztató által történő előzetes végig gondolását, megfelelő szervezeti, személyi és szabályozási feltételek kialakítását igényli.

Hogyan befolyásolja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) a bejelentő rendszereket? Mert nagyon speciális eljárásokat kell követnie az Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során, különösen a bejelentésekkel és a bejelentőkkel kapcsolatos kérdések tekintetében.

A modern levelezés és munkafolyamatok nagymértékben támaszkodnak a digitális kommunikációs és adattárolási eszközökre. Következésképpen ezek a munkafolyamatok hatalmas mennyiségű adatot termelnek (amelyek visszaélésre vagy jogsértésre hajlamosak lehetnek). Ez arra kényszeríti a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozásokat, hogy átgondolják, hogyan kezelik és ellenőrzik a személyes adatokat.

A bejelentő rendszernek tiszteletben kell tartania a magánélet és a biztonság elvét, hogy elnyerje a potenciális bejelentő bizalmát és biztosítsa a bizalmas kezelést. A titkosítási technológia használata, a részletes jogosultságkezelés és a bejelentő anonimitását biztosító intézkedések szerves követelményei a megfelelő bejelentő rendszernek.

A bejelentési ügyek kezelése megfelelő vállalati kultúrát igényel, amely tükrözi a szervezet azon szándékát, hogy a személyes adatokat és a bejelentéseket bizalmasan és a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje.

Ezen az találkozón szeretnénk egy rövid és tömör útmutatót. iránytűt adni a bejelentő rendszerek bevezetéséhez, azaz hogyan lehet sikeresen és jogszerűen bevezetni az erre kötelezettek szervezetében.

Tematika:

 • Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer régi Panasz tv. szerinti szabályozása
 • Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer 2019/1937 EU irányelv szerinti szabályozása
  • irányelv személyi hatálya,
   • magánjogi jogalanyok
   • közjogi jogalanyok
  • irányelv időbeli hatálya,
  • irányelv tárgyi hatálya,
  • irányelv személyi hatálya,
  • irányelv szerinti „bejelentés” típusok
 • Új Panasz tv. szerinti foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszer hasonlóságai és eltérései a korábbi szabályokhoz képest
 • A foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszer és a foglalkoztatási szabályok – különösen a munka törvénykönyve – kapcsolódási pontjai
 • A foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszer és az adatvédelmi jogi szabályok – különösen a GDPR rendelet és az Info tv. – kapcsolódási pontjai.
 • Hogyan befolyásolja a GDPR a belső visszaélés bejelentési rendszert?
 • A Privacy by Design és a Privacy by Default adatvédelmi elvek a rendszer kiépítése és a működtetésre történő felkészülés kapcsán
 • Összeférhetetlenség, adatbiztonság és a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése
 • A foglalkoztató által létrehozott belső visszaélés bejelentési rendszer szabályzatának egyes javasolt pontjai

 

 

Helyszín:

Zoom platform

Időpont:

2023.10.18. 09:00-12:00
EARLY BIRD AKCIÓ
Online részvétel: 25 000 Ft+Áfa

Jelentkezem a képzésre

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségből és a Felnőttképzési Törvény módosításából kifolyólag az alábbi adatokat legyen szíves megadni:

KÉPZÉS
SZEMÉLYES ADATOK
Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a születési nevét.
Kérem, adja meg titulusát.
Kérem, adja meg édesanyja nevét.
Kérem, adja meg a születési országát.
Kérem, adja meg születési helyét.
Kérem, adja meg születési dátumát.
Kérem, adja meg oktatási azonosítóját. (11 szám karakter)
ELÉRHETŐSÉGEK
Kérem, adja meg az országát.
Kérem, adja meg az irányítószámát.
Kérem, adja meg a települését.
Kérem, adja meg az utca, házszámát.
Kérem, adja meg az e-mail címét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
Kérem, adja meg, hogy külföldi résztvevő-e.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI
Kérem, adja meg a költségviselő nevét.
Kérem, adja meg a költségviselő adószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely országát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely irányítószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő települését.
Kérem, adja meg a költségviselő utca, házszámát.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Jelentkezem a képzésre