További szolgáltatásaink érdeklik? Vissza a NovaHR Nyitóoldalra
Jelentkezem a képzésre

A minimum tudás, amellyel egy HR-esnek rendelkeznie kell az adatvédelem területén!

Az adatvédelem napjainkban kulcsfontosságú téma, különösen a HR szakemberek számára, akik naponta kezelnek érzékeny személyes adatokat. Az alapos és gyakorlatias adatvédelmi képzésünk célja, hogy megismertesse Önöket azokkal a legfontosabb témakörökkel és gyakorlati megoldásokkal, amelyekre mindennapi munkájuk során szükségük van.

Képzésünkön áttekintjük azt a minimum tudást, amit a személyes adatok kezelése kapcsán a HR-rel foglalkozó szakembereknek mindenképpen ismerniük és alkalmazniuk kell a mindennapi munkavégzésük során.

Az egyes témáknál kitérünk az irányadó magyar és nemzetközi hatósági gyakorlatra, illetve a NAIH és az EDPB (European Data Protection Board) iránymutatásaira, és ismertetjük az ezek alapján körvonalazódó best practice eljárásokat.

A képzésünk segít abban, hogy csökkentsék a HR folyamatok adatkezeléseiből eredő kockázatokat, egyúttal növeljék a munkavállalók bizalmát.

Tematika

1. HR és általános adatvédelmi kérdések

 • A kötelező GDPR dokumentáció – mi az, aminek meg kell lennie?
 • Jogalapok a munkaviszonyban
 • A munkáltató és munkavállaló közötti egyenlőtlenség, hierarchikus kapcsolat jelentősége az adatvédelem során
 • Mit jelent az érdekmérlegelés és mikor kell hatásvizsgálatot készíteni?
 • Mikor kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst?
 • Ki az az adatvédelmi tisztviselő és mikor kötelező ilyen tisztséget létrehozni a szervezetnél?
 • HR Business partner know-how: mekkora a valós adatvédelmi rizikó – a bírságkiszabás szempontjai és gyakorlata, tanulságok a NAIH 2021 és 2022. évi beszámolójából, illetve a közelmúlt hatósági gyakorlatából
 • Miért (szinte) mindig a HR-es lesz a belső adatvédelmi koordinátor?
 • Mire figyeljen oda a HR-es a mindennapok során: megfelelő dokumentálás, iratmegőrzés, hozzáférés menedzsment, adattovábbítások, adattörlések, célhoz kötöttség, adatminimalizálás, naprakészség, átlátható folyamatok, adatkezelési nyilvántartás updatelése, adatvédelmi képzések szervezése / adatvédelmi tudatosítás, kapcsolat az IT-val

2. A munkaviszony létesítése előtt: toborzás és kiválasztás

 • Álláshirdetések adatvédelmi minimumkövetelményei
 • Toborzási adatkezelési tájékoztató
 • Munkaközvetítők igénybevételének adatvédelmi szempontjai
 • Online állásportálok igénybevételének adatvédelmi szempontjai
 • Anonim álláshirdetések
 • Közösségi profil megtekintése
 • Alkalmassági tesztek
 • Ajánlási rendszer jellemző problémái
 • Pályázati anyagok megőrzése, ismételt felhasználás

3. Adatkezelés a munkaviszony során

 • Adatrögzítés, felvételi adatlapok
 • Erkölcsi bizonyítványok
 • Okiratok (azonosító okmányok, képzettséget / végzettséget igazoló okiratok) fénymásolása
 • A HR adatkezelési tájékoztató
 • E-mail, internethasználat és céges eszközökön tárolt adatokba való betekintés: hozzáférés és magáncélú használat, fokozatosság elve, előzetes tájékoztatás, hozzáférési esetkörök elkülönítése, hozzáférés biztonsági incidensek esetén (ellenőrzési célú hozzáférés)
 • Helyettesítés, akadályoztatás
 • Munkahelyi kamerás megfigyelés: kameraaudit jelentősége, adatkezelési célok meghatározása kameránként, üzemi tanács bevonása, érdekmérlegelés, múltbeli esetek mint a kamerás megfigyelés szükségességét alátámasztó körülmények, munkavállalókat folyamatosan figyelő kamerarendszer, a szomszédos épület, ill. közterület megfigyelése, cél nélküli, ill. redundáns kamerák, tilos helyszínek, tájékoztató jelzések, megőrzési idő, hozzáférések dokumentálása
 • Beléptetőrendszer, belépőkártyák
 • Munkahelyi csomagvizsgálat
 • Munkahelyi ittasságvizsgálat
 • Munkavédelmi és foglalkozás egészségügyi aspektusok
 • Különleges adatok kezelése (pl. ételintolerancia, betegség, szakszervezeti tagság)
 • Biometrikus adatok kezelése
 • Munkavállalók fényképeinek kezelése, marketingcélú adatkezelések
 • Teambuilding
 • Munkavállalók értékelése
 • Távmunkavégzés / Home office adatvédelmi aspektusai
 • Kiknek továbbítunk adatot a munkaviszony során és melyek az adattovábbítás követelményei?
 • Adattovábbítás / adathozzáférés cégcsoporton belül
 • Szolgáltatók adatkezelései, adatfeldolgozói szerződések
 • Felhőalapú szolgáltatások és online alkalmazások adatvédelmi aspektusai
 • Kölcsönzött munkavállalók, illetve a munkaerőkölcsönző cégek adattovábbításai
 • Szövetkezeti tagok, gyakornokok

4. Munkaviszony megszűnése és adatmegőrzés

Helyszín:

Zoom platform

Időpont:

2024.02.29. 09:00-15:30
EARLY BIRD AKCIÓ
Online részvétel: 32 900 Ft+Áfa

Jelentkezem a képzésre

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségből és a Felnőttképzési Törvény módosításából kifolyólag az alábbi adatokat legyen szíves megadni:

KÉPZÉS
SZEMÉLYES ADATOK
Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a születési nevét.
Kérem, adja meg titulusát.
Kérem, adja meg édesanyja nevét.
Kérem, adja meg a születési országát.
Kérem, adja meg születési helyét.
Kérem, adja meg születési dátumát.
Kérem, adja meg oktatási azonosítóját. (11 szám karakter)
ELÉRHETŐSÉGEK
Kérem, adja meg az országát.
Kérem, adja meg az irányítószámát.
Kérem, adja meg a települését.
Kérem, adja meg az utca, házszámát.
Kérem, adja meg az e-mail címét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
Kérem, adja meg, hogy külföldi résztvevő-e.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI
Kérem, adja meg a költségviselő nevét.
Kérem, adja meg a költségviselő adószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely országát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely irányítószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő települését.
Kérem, adja meg a költségviselő utca, házszámát.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Jelentkezem a képzésre