ÉRDEKLŐDÖM!
 • általános és különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
 • felügyeleti szerv
 • célvizsgálat
 • akcióellenőrzés
 • komplex vizsgálat
 • utóellenőrzés
 • panasz- és közérdekű bejelentés
 • foglalkoztató és foglalkoztatott
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony és az ellenérték
 • nem foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítésével kapcsolatos ellenőrzés,
 • a foglalkoztató tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos ellenőrzés,
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség ellenőrzése,
 • a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések megtartásának ellenőrzése
 • a munka- és pihenőidőre és az ellenérték megfizetésére vonatkozó ellenőrzési hatáskör
 • a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az elszámolás megtörténtére, továbbá
 • a munkaerő-kölcsönzésre, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megtartására vonatkozó hatáskör,
 • külföldi munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos ellenőrzési hatáskör.
 • az ellenőrzés megkezdése
 • az ellenőrző hatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során
 • az ellenőrzés legfontosabb bizonyítási eszközei
 • az ellenőrzés befejezése
 • a hatósági eljárás megindítása
 • a hatósági eljárás felfüggesztése
 • a hatóság döntése
 • a hatóság intézkedése
 • munkaügyi bírság kiszabásának kötelező és eshetőleges esetei
 • munkaügyi bírság
 • munkaügyi bírság kiszabásának szempontjai

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony megállapítása és bejelentésre kötelezés

Rendezett munkaügyi kapcsolatok

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság intézkedésével kapcsolatos jogorvoslat

Érdeklődés

ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK MEGADÁSA

Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg az email címét.
Kérem, adja meg az email címét.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
ÉRDEKLŐDÖM!