Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) adatai szerint 2020-ban 20366 munkabalesetet jelentettek be a munkáltatók, melyből 213 munkabaleset volt súlyos és 64 eset volt halálos. A munkabalesetek tekintetében igen jelentős a látencia, mely sok esetben „kéz a kézben” jár a munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatással. Nem lehet azt pontosan megbecsülni, hogy mennyi azoknak a munkabaleseteknek a száma, melyek annak okán nem kerülnek kivizsgálásra és a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére bejelentésre, hogy a foglalkoztatás körülményei alapvetően rendezettek.

 

A munkáltató kártérítési felelőssége e tekintetében lényegében „objektív”, ami annyit tesz, hogy az olyan szubjektív tényállási elemektől, mint amilyen a szándékosság vagy a gondatlanság vétkességi alakzata – a kártérítés felelősség független. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott minden olyan kárát, mely kapcsán nem tudja bizonyítani azon kimentési tényállásokat, melyeket e körben a munka törvénykönyve előír.

 

Előadóink a téma kiemelt szakértői, akik az alábbi tematika mentén tekintik át a munkavállaló egészségkárosodásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket a kártérítési és a megtérítési kötelezettségek, valamint az ellátás szempontjából:

A munkavállaló munkabalesetből származó egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói kártérítési felelősség a gyakorlatban (előadó: dr. Máriás Attila LL.M munkajogász, kártérítési szakjogász)

 • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói felelősség magánjogi és közjogi rendszere
 • A munkáltatói kártérítési felelősség hatályos szabályozása
 • A munkáltatói kártérítési felelősség tényállási elemeinek bemutatása
 • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói kártérítési felelősség alóli mentesülés tényállási elemei
  • ellenőrzési körön kívüli előre nem látható, nem elhárítható körülmény
   • működési kör vs. ellenőrzési kör problematikája
  • munkavállaló kizárólagos és el nem hárítható magatartása
   • munkavállalói magatartás
   • kizárólagosság
   • elháríthatatlanság
  • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltató kártérítési felelősség esetén a munkavállalót megillető kártérítés összegét csökkentő tényezők
   • A munkavállaló vétkes közrehatása, mint kiemelt csökkentő tényező
  • A kártérítés módja (fajtái) és számítása
  • Sérelemdíj, mint nem vagyoni „kártérítés”

 

Előadó: Bagolyné Hampó Anita, társadalombiztosítási szakértő, korábban OEP főosztályvezető-helyettes) 

 • Baleset, üzemi baleset,
 • Speciális kivizsgálást igénylő esetek
 • A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
 • Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
 • Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
 • Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
 • A baleset kivizsgálásnak szereplői
 • Foglalkoztató jogai és kötelezettsége
 • Mettől meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata?
 • Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során
 • Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
 • Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
 • Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
 • Engedély nélküli munkavégzés
 • Útvonal indokolatlan megszakítása
 • Nem legrövidebb úton történő utazás

Üzemi baleset esetén igényelhető baleseti ellátások, megtérítési eljárás, és az EU kártya használata balesetek esetén (előadó: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser, korábban OEP főosztályvezető)

 • foglalkozási megbetegedés
 • Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
 • Balesethez kapcsolódó ellátások, ennek keretében a táppénz és baleseti táppénz elhatárolása.
 • Mikor és kinek jár a baleseti járadék?
 • Mikor és kinek jár a baleseti hozzátartozói nyugellátás?
 • Ki és hogyan veheti igénybe a baleseti egészségügyi szolgáltatásokat?(kitérve az Mt. hatálya alá tartozó öregségi nyugellátásban részesülőkre is)
 • TB keretében járó egészségügyi szolgáltatások áttekintése és elkülönítése a baleseti egészségügyi szolgáltatástól
 • Megtérítési eljárás és ehhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség
 • EU kártya és annak használata balesetek kapcsán

Helyszín:

Zoom platform

Időpont:

2022.03.24. 09:00-13:00
EARLY BIRD AKCIÓ
Online részvétel: 24 000 Ft+Áfa

Jelentkezem a képzésre

A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségből és a Felnőttképzési Törvény módosításából kifolyólag az alábbi adatokat legyen szíves megadni:

KÉPZÉS
SZEMÉLYES ADATOK
Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a születési nevét.
Kérem, adja meg titulusát.
Kérem, adja meg édesanyja nevét.
Kérem, adja meg a születési országát.
Kérem, adja meg születési helyét.
Kérem, adja meg születési dátumát.
Kérem, adja meg oktatási azonosítóját. (11 szám karakter)
ELÉRHETŐSÉGEK
Kérem, adja meg az országát.
Kérem, adja meg az irányítószámát.
Kérem, adja meg a települését.
Kérem, adja meg az utca, házszámát.
Kérem, adja meg az e-mail címét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
Kérem, adja meg, hogy külföldi résztvevő-e.
Kérem, adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét.
KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI
Kérem, adja meg a költségviselő nevét.
Kérem, adja meg a költségviselő adószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely országát.
Kérem, adja meg a költségviselő székhely irányítószámát.
Kérem, adja meg a költségviselő települését.
Kérem, adja meg a költségviselő utca, házszámát.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
Jelentkezem a képzésre