ÉRDEKLŐDÖM!

A jó együttműködés vezet a célbavett teljesítmény eléréséhez. Csapaton belül a célokért a csapatszintű felelősségvállalás, a konstruktív konfliktusok kezelése és hasonló értékrendek követése kulcsfontosságú. A csoportkohéziós hr tanfolyam által abban támogatjuk a csapatokat, hogy fejlesszék ezen készségeiket.

Az összetartó csapat működésének vannak sikertényezői és akadályai. Ezek feltárásában támogatjuk a csapattagokat teszttel, játékokkal, gyakorlatokkal. Ezek a felismerések segítik a csapattagokat az együttműködést erősítő változások pontos megfogalmazásában és annak gyakorlati megvalósításában.

Az önismeret és egymás jobb megismerése segíti a csapattagokat a különbségek kezelésében, a különbözőség értékeinek felismerésében, és a munkába való hatékonyabb bevonásában. A jobb megismerésen túl a munkatársak értékeinek és szakértelmének a tisztelete és elismerése is növekszik ezáltal. A csapat harmonikusabb és egészségesebb együttműködését lehet ezáltal növelni és a projektek során a feladathoz legjobban illő munkatársat kiválasztani. A jelen Covid-pandémia során még nagyobb szükség van egymás jobb megismerésére, szociális kapcsolódásra. A képzés során támogatjuk a csapatot ezen az önismereti úton.

A bizalomépítés folyamatos út egy csapaton belül; egyfajta egyensúlyra való törekvés, ahol a csapattagok egymás iránti jó szándékában hisznek. Itt nem a konfliktusmentességről van szó, ellenkezőleg, egy olyan környezet kialakításáról, amelyben a munkatársak mernek konfrontálódni és egymás munkáját számonkérni a csapateredmények érdekében. A csapattagokat támogatjuk abban, hogy elsajátítsák azokat a kulcskompetenciákat, amelyek ezt a folyamatot erősítik.

A visszajelzések fontossága felértékelődött az online működésben: mind a pozitív visszajelzések, mind a kritikák alkalmazása. A csapattagok a különböző helyzetgyakorlatok során elsajátítják azokat a kommunikációs kompetenciákat, amelyekkel a csapat hatékonyabb működését lehet erősíteni.

A különböző networking-típusok, úgymint személyes, szakmai, stratégiai, szociális networking megismerése segíti a csapattagokat a sikeresebb működésben és az egyéni és csapatcélok elérésében. Ez az izgalmas képzés arról szól, hogy a networking miként propagálja az egyént, csapatot és a szervezetet is egyben a cégen belül és kívül.

Érdeklődés

ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK MEGADÁSA

Kérem, adja meg a vezetéknevét.
Kérem, adja meg a keresztnevét.
Kérem, adja meg a telefonszámát.
Kérem, adja meg az email címét.
Kérem, adja meg az email címét.
Az adatok elküldéséhez el kell fogadni a nyilatkozatot
ÉRDEKLŐDÖM!